d2c933ed.jpg
c2b13920.jpg
相手のチームは声出して、元気です。

キックオフ!